O nas

ACADEMIA to czasopismo popularnonaukowe wydawane przez Polską Akademię Nauk.

Istniejemy nieprzerwanie od 2003 roku. Prezentujemy szeroki wybór tematów z różnych dziedzin nauki. To, co nas wyróżnia wśród podobnych czasopism to autorzy — polscy naukowcy, najlepsi fachowcy w swoich dziedzinach, którzy piszą o realizowanych przez siebie projektach. Jesteśmy najlepszym źródłem rzetelnej wiedzy.

Redakcja

 • Jolanta Iwańczuk – redaktor naczelna, nauki o ziem
 • Daniel Sax – redaktor / tłumacz, lingwistyka i informatyka
 • Marcin Pietras – nauki biologiczne i rolnicze
 • Justyna Orłowska – dziennikarz
 • Dominik Wódz – polska redakcja językowa
 • Andrzej Figatowski – grafika
 • Marcin Kmieciński – obróbka zdjęć
 • Anna Bielec – koordynator projektu

Rada naukowa

 • Marek Konarzewski, prezes PAN (przewodniczący Rady)
 • Dariusz Jemielniak, wiceprezes PAN (wiceprzewodniczący Rady)
 • Andrzej Buko
 • Katarzyna Czarnecka
 • Patrycja Dołowy
 • Paweł Golik
 • Janusz Jurczak
 • Tomasz Kapitaniak
 • Marek Krawczyk
 • Krzysztof Nowak
 • Anna Zawadzka

Z historii czasopisma...

Magazyn „Academia” powstał z inicjatywy profesora Andrzeja B. Legockiego, prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 2003 – 2006. Początkowo ukazywał się tylko w języku angielskim i miał być przede wszystkim odpowiedzią na zgłaszane przez zagranicznych badaczy i żyjących za granicą Polaków zainteresowanych polską nauką zapotrzebowanie na bieżącą informację o działalności i życiu Akademii.

Po pewnym czasie „Academia” stała się wyjątkowym na polskim rynku czasopismem popularnonaukowym, promującym w kraju i za granicą osiągnięcia polskich badaczy. Artykuły w „Academii” pisane są językiem przystępnym dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki, ale także dla studentów, uczniów i wszystkich innych czytelników zainteresowanych tematyką popularnonaukową. Od 2005 roku czasopismo ukazuje się w dwóch wersjach językowych (po polsku i po angielsku).

Magazyn zyskał już szeroką akceptację w środowisku naukowym, dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu i świetnemu przekrojowemu wyborowi prezentowanych zagadnień. Poruszamy zagadnienia istotne dla świata nauki, popularyzujemy badania i wyniki Polskich uczonych. Każdy numer „Academii” ma tytuł przewodni, ujęty na tyle szeroko, aby mógł zawierać tematykę badań naukowych ze wszystkich dziedzin.

Wydawnictwo PAN charakteryzuje się tym, że bardziej niż inne czasopisma przemawia do czytelnika obrazem, bowiem żywimy przekonanie, że obiekty, zdarzenia i osiągnięcia naukowe utrwalone w fotografiach, zilustrowane rysunkiem czy wykresem często oddają istotę rzeczy i lepiej utrwalają się w pamięci. Wysoki, nowoczesny i atrakcyjny poziom graficzny pisma został doceniony przez Polską Izbę Wydawców Prasy. „Academia” jest dwukrotnym laureatem prestiżowego wyróżnienia GrandFront dla pism branżowych, jednej z najbardziej znaczących nagród prasowych w Polsce.

Jesteśmy dumni, że nasze pismo jest tak lubiane w środowisku naukowym i nie tylko. Jesteśmy także wdzięczni polskim naukowcom, bo bez nich – ich badań nasze pismo nie mogłoby istnieć. Chcielibyśmy także serdecznie podziękować wszystkim poprzednim redaktorom czasopisma popularnonaukowego „Academia”. Dziękujemy za włożony trud, który pomogł uczynić „Academię” tak cenionym źródłem wiedzy.

Jesteśmy także wdzięczni polskim naukowcom, bo bez nich – ich badań nasze pismo nie mogłoby istnieć. Wszystkich pracowników i członków PAN oraz jej komitetów zachęcamy do współpracy i kontraktu z nami, a czytelników do wyrażania uwag i sugestii odnośnie kształtu i zawartości pisma. Dzięki nim będziemy mogli je nadal ulepszać.

Przewiń na górę