Autentyczność jako zadanie

W większości życiowych sytuacji, wbrew pozom, o wiele łatwiej jest musieć, niż móc.

Poszukiwani autentyczni pracownicy

We współczesnym świecie, zdominowanym przez wyidealizowane obrazy ludzi, osoby zachowujące swoją naturalność są poszukiwanymi pracownikami.

Sztuka „prawdziwa”

Gdy oglądamy dzieła sztuki, nasz mózg bezwiednie reaguje na to, co widzimy. Nasze odczucia można zaklasyfikować, używając metod algebraicznych.

Genetyczne kopie najstarszych polskich dębów

Co zrobić, żeby zachować wielowiekowe genotypy pomnikowych dębów, które giną?

Oszustwa w paleontologii

Fałszerstwa skamieniałości należą do podręcznikowych przykładów nadużyć w badaniach naukowych.

Czym jest szyfrowanie

W dzisiejszym świecie przesyłanie informacji to kluczowa forma naszej aktywności. Jak można ją kodować, żeby nikt postronny nie miał do nich dostępu?

Świat w krzywym zwierciadle

Matematyka dysponuje narzędziami, które uznaje się za obiektywne, ale czy metody statystyczne autentycznie opisują świat?

Pożyczki językowe

Pod wpływem języków obcych w języku polskim pojawiają się nie tylko nowe wyrazy, lecz także kalki składniowe

Między prawdą a autentycznością

Rekonstruktorzy to nie tylko pozytywni wariaci, lecz także miłośnicy historii chcący się z niej uczyć, mówi dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

SI pomoże podejmować złożone decyzje

Każdy człowiek codziennie staje przed różnej wagi wyborami. O tym, jak może w nich pomóc sztuczna inteligencja, opowiada dr hab. inż. Miłosz Kadziński.

Być czy nie być (sobą)

W czasach mediów społecznościowych granica tego, co pokazujemy jako prawdziwe, a co fałszywe, jest coraz cieńsza. Decyzja, jak prezentujemy siebie w mediach społecznościowych, ma niebagatelny wpływ na nasz psychiczny dobrostan.

Jesteśmy tym, co jemy

O tym, jaki wpływ ma ewolucja na nasze preferencje żywieniowe, opowiada prof. dr hab. Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Historia wyczytana z DNA

Dzięki badaniom kopalnego ludzkiego DNA możemy lepiej poznać ewolucję naszego gatunku, a także historię powstania państw i narodów, mówi prof. dr hab. Marek Figlerowicz z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.

Problem zanieczyszczenia metalami w Bałtyku

Metale są cennym surowcem wykorzystywanym w wielu gałęziach gospodarki. Jednak jednym z efektów ubocznych ich produkcji jest zanieczyszczenie morskiej wody i osadów metalami ciężkimi.

Jak oceniać treści z Wikipedii?

Wikipedia jest jedną z najpopularniejszych encyklopedii, swój sukces zawdzięcza autorom, czyli nam wszystkim. Czy zatem informacje w niej zawarte są wiarygodne?

Opowiedzieć przeszłość

O złożonych zagadnieniach tożsamości zbiorowej i indywidualnej oraz ich wpływie na współczesne społeczeństwo polskie opowiada prof. Zbigniew Mikołejko.

Modelowanie z zamiłowania

O modelowaniu ekonometrycznym opowiada prof. dr hab. Aleksander Welfe z Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

W przyszłość z mową przodków

Czy języki mniejszościowe mają przyszłość we współczesnym świecie?

Media blisko nas

Trudno wyobrazić sobie postęp bez udziału mediów. Czy powinniśmy ufnie patrzeć na zmiany dokonujące się za ich pośrednictwem?

Człowiek a autonomiczne technologie

Sztuczna inteligencja rozwija się w szybkim tempie, dzieje się to na naszych oczach. W najbliższych latach roboty zastąpią ludzi w uciążliwych pracach.

Archeologiczne zmagania

Powstanie i rozwój dużych miast w starożytności nie był koniecznie związany z koncentracją dóbr i bogactwa w wybranych grupach społecznych ani do niej nie prowadził. Często były to ośrodki tworzone przez społeczeństwa egalitarne.

Algorytmy stosowane w modelowaniu lasów

Uczenie maszynowe zmieniło podejście do analizy danych i jest odpowiedzią na postępujący przyrost objętości i złożoności danych podlegających analizie.

Genomika na ratunek

Dzięki specjalnym modelom możemy przewidzieć reakcje gatunków na zmiany klimatyczne.

Samoorganizacja w świecie kryształów

Dzięki nowoczesnym metodom produkcji możemy obecnie uzyskać materiały o unikatowych właściwościach, które są wykorzystywane w przemyśle przyszłości.

Superantybiotyki na superbakterie

Nowe typy leków potrafią unicestwiać wrogie białka w naszych organizmach

Między rynkiem a państwem

Dzięki zastosowaniu modeli matematycznych uzyskano rozwiązania problemów społecznych, jednak ich praktyczne zastosowanie jest kontrowersyjne.

Homo Sustinens

Będzie albo zrównoważony rozwój, albo żaden - ostrzega prof. dr hab. Bogusław Fiedor z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz przewodniczący Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Rewolucja biomedyczna

Mało która technologia tak odmieniła oblicze biologii jak sekwencjonowanie – czyli odczytywanie z fragmentu DNA kolejnych par zasad, które tworzą nasz genom.

Słodka woda na wyciągnięcie ręki

Rewolucyjny wynalazek firmy Nanoseen ma szanse rozwiązać w przyszłości problem z dostępem do słodkiej wody dla wielu ludzi na świecie.
Przewiń na górę