Podniesiony z ruin


Oryginalne elementy wystroju łączą odbudowany Zamek Królewski w Warszawie z przeszłością.


Fotografie: Marcin Kmieciński


Przełomowym momentem w powojennej historii Zamku Królewskiego w Warszawie była decyzja o odbudowie gmachu podjęta przez władze komunistyczne 19 stycznia 1971 roku. W kilka dni później, 26 stycznia, na pierwszym posiedzeniu w Łazienkach Królewskich zebrał się Obywatelski Komitet Odbudowy Zamku Królewskiego (OKOZK), powołany do kierowania całością prac.

Ogólne wykonawstwo prac projektowych i realizacyjnych komitet powierzył PP Pracownie Konserwacji Zabytków (PKZ). Przed zespołem projektantów, na którego czele stanął prof. Jan Bogusławski, postawiono trzy zadania: odtworzenie bryły i układu przestrzennego wnętrz w obrysie i gabarytach sprzed 1939 roku, zgodnie ze stylem epoki, w której powstawały, przestrzeganie zasady wmontowania wszystkich zachowanych elementów oryginalnych na ich dawne miejsce, odtworzenie na podstawie przekazów ikonograficznych tych fragmentów zamku, które uległy zatarciu w wyniku wielu przebudów.

Fotografia lotnicza ruin Starego Miasta i Zamku Królewskiego w Warszawie, 1945

Najcenniejszym przekazem umożliwiającym wierne odtworzenie zamku, a zwłaszcza jego wnętrz, były uratowane w 1939 roku obiekty sztuki (246 obrazów – w tym wszystkie obrazy Canaletta i Bacciarellego, cztery trony królewskie, 40 sztuk mebli, siedem tkanin, liczne pamiątki historyczne i dzieła sztuki zdobniczej), fragmenty detali architektonicznych i elementów wyposażenia (boazerie, drzwi, gzymsy, supraporty, kominki, okucia), a ponadto około 4 tys. detali wydobytych z ruin zamku tuż po wojnie. Wszystkie oryginalne elementy poddano konserwacji, a na podstawie materiałów ikonograficznych określono ich lokalizację w dawnych wnętrzach. Zachowane elementy pozwalały w mniej więcej 75 proc. na rozstrzygnięcie problemów dotyczących wyposażenia poszczególnych sal w detale, choć ilościowo stanowiły nie więcej niż około 10–15 proc.

Ruiny Zamku Królewskiego w Warszawie, 1945

Czasochłonne i żmudne prace nad odtwarzaniem wnętrz ukończono oficjalnie w sierpniu 1984 roku, kiedy zamek został udostępniony zwiedzającym.

Publiczność odwiedzająca dziś Zamek Królewski w Warszawie zgodnie z zamysłem projektantów bez trudu dostrzeże we wnętrzach znacznie ciemniejsze elementy oryginalne. Jak mawiał prof. Aleksander Gieysztor, pierwszy dyrektor zamku – oryginały, które w trakcie odbudowy powróciły na dawne miejsca, są cienką nicią łączącą dawny zamek z tym odtworzonym. Odbudowa Starego Miasta wraz z Zamkiem Królewskim została doceniona wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako przykład wyjątkowego pietyzmu w odrestaurowaniu najstarszego fragmentu miasta zniszczonego metodycznie przez Niemców.

kustoszka Bożena Radzio

Zamek Królewski w Warszawie

Pokój Zielony, w narożniku widoczne popiersie Woltera dłuta Jeana-Antoine’a Houdona z 1778 roku
Sala Wielka, oryginalne drzwi ze sztandarami
Sala Wielka, medalion z portretem Stanisława Augusta Poniatowskiego dłuta André Le Bruna, uratowany we wrześniu 1939 roku
Sala Wielka, marmurowy posąg Apolla dłuta André Le Bruna, 1778
Sala Tronowa, fotel tronowy autorstwa Johanna Christiana Kamsetzera na tle zaplecka odtworzonego na podstawie oryginalnego orła odnalezionego w USA w 1991 roku
Sala Tronowa, kominek zestawiony z elementów uratowanych w czasie wojny
Sala Rycerska, supraporta z portretem Krzysztofa Radziwiłła pędzla Marcella Bacciarellego
Gabinet Konferencyjny z oryginalnymi fragmentami dekoracji malarskiej Jana Bogumiła Plerscha, 1783
Detal z Gabinetu Konferencyjnego

Wersja drukowana tego artykułu ukazała się w numerze 3/2023 (75) popularnonaukowego kwartalnika „Academia: Magazyn Polskiej Akademii Nauk” [ściągnij pdf].

Podniesiony z ruin
Przewiń na górę